Generelle rettleiingar for LibreOffice

Opna og lagra dokument og malar

Dei fĂžrste stega

Bruka Microsoft Office og LibreOffice

SlÄ av automatisk nettadresse-gjenkjenning

Gje ny tittel til eit dokument

Lagra dokument automatisk

Opna dokument

Opna og lagra filer pÄ eksterne filtenester

Byta arbeidsmappe

Lagra dokument

Dokumentklassifisering

Samarbeid

Lagra dokumenta i andre format

Opna dokument som er lagra i andre format

Visa fileigenskapar

Relative og absolutte lenkjer

Verna innhald i LibreOffice

Laga og skriva ut etikettar og visittkort

Skriva ut adresseetikettar

Bruka vindauge, menyar og knappar

Bruka sprettoppmenyar

SlÄ av og pÄ utvida tips

SlÄ av automatisk nettadresse-gjenkjenning

Visa, festa og gĂžyma vindauge

Leggja til knappar pÄ verktÞylinjer

Bruka verktĂžylinjer

Bruka dokumentstruktur for Ă„ koma raskt til objekt

Dokumentstruktur

Tilgjenge

Tilgjenge i LibreOffice

SnĂžggtastar (tilgjengelege i LibreOffice)

Kopiera data ved hjelp av dra og slepp eller menykommandoar

Dra og sleppa i eit LibreOffice-dokument

Dra og sleppe i datakjeldevisinga

Setja inn objekt frÄ galleriet

Kopiera bilete frÄ galleriet

Leggja til bilete i galleriet

Kopiera bilete mellom dokument

Kopiera teikneobjekt til andre dokument

Kopiera reknearkomrÄde til tekstdokument

Setja inn data frÄ rekneark

Setja inn data frÄ tekstdokument

Setja inn spesialteikn

Datakjelder

Arbeida med databasar i LibreOffice

Tabellvegvisar

SpĂžrjingsvegvisar

Skjemavegvisar

Rapportvegvisar

Databaseoversikt

Registrera ei adressebok

Importera og eksportera data i Base

Importera og eksportera data i tekstformat

UtfĂžra SQL-kommandoar

SĂžking i tabellar og skjemadokument

SĂžkje med eit skjemafilter

Tabellutforming

Leggja ein kommandoknapp til i eit dokument

Bruka og redigera databaserapportar

Ta opp endringar (revisjonsmerking)

Registrera og visa endringar

Godta eller avvisa endringar

Samanlikne versjonar av eit dokument

Fletta versjonar

Registrera endringar

Vernar mot endringar

Versjonshandsaming

Setja opp og endra LibreOffice

Setja opp LibreOffice

Leggja til knappar pÄ verktÞylinjer

Senda faksar og setja opp LibreOffice for faksing

Endra ikonstorleik

Velja mÄleeiningar

Laga og endra standardmalar og tilpassa malar

Endra tekstfargen

Veksla mellom «Set inn modus» og «Overskriv-modus»

Diagram

Setja inn diagram

Redigera diagramtitlar

Redigera diagramaksar

Leggja til tekstur pÄ diagramsÞyler

Redigera diagramforklaringar

Ymse

Generelle uttrykk

Internett-uttrykk

SprÄk som brukar kompleks tekstvising (CTL)

Setja inn, redigera, lagra punktgrafikkbilde

Arbeida med grupper

Skriva ut raskare med reduserte data

Visa navigasjonspanelet i hjelp

SlÄ av og pÄ utvida tips

Lagra dokumenta i andre format

Opna dokument som er lagra i andre format

Senda dokument som e-post

Lima inn innhald i spesielle format

Kopiera formatering med formatpenselen

Fontwork til grafisk tekstkunst

Verna innhald i LibreOffice

Velja bilete eller fargar som bakgrunn pÄ sider (vassmerke)

Redigera hyperlenkjer

Setja inn hyperlenkjer

Redigera biletobjekt

Velja sprÄk for dokumentet

SlÄ av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Merkja det stÞrste utskriftsomrÄdet pÄ ei side

Skriva ut i svart-kvitt

Laga avrunda hjĂžrne

Leggja til klikkbare omrÄde i bilete

Setja inn harde mellomrom, bindestrekar og mjuke bindestrekar

Versjonar og utgjevingsnummer

Opptak av makro

Bruka skript i LibreOffice

FeilmeldingssverktĂžyet

Integrera UNO-komponentar

Om digitale signaturar

StĂžtt oss!