Lotus-, dBase- og Diff-filterparameterar

Lotus-, dBase- og Diff-filtrene godtar ein streng som inneheld den numeriske indeksen til det brukte teiknsettet for enkeltbyte-teikn, det vil seia 0 for systemteiknsettet. Dei numeriske indeksane som er tilordna teiknsetta finst i tabellen nedanfor.

Eksempel:

For å importera fila miLotus.wk3 med DOS/OS2-850/Internasjonalt (Vestleg) teiknsett.

soffice --infilter="Lotus:4" miLotus.wk3

Teiknsett

Indeks

Ukjent

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Vestleg)

1

Apple Macintosh (Vestleg)

2

DOS/OS2-437/US (Vestleg)

3

DOS/OS2-850/International (Vestleg)

4

DOS/OS2-860/Portugisisk (Vestleg)

5

DOS/OS2-861/Islandsk (Vestleg)

6

DOS/OS2-863/Canadisk-fransk (Vestleg)

7

DOS/OS2-865/Nordisk (Vestleg)

8

Systemstandard

9

Symbol

10

ASCII/US (Vestleg)

11

ISO-8859-1 (Vestleg)

12

ISO-8859-2 (Sentraleuropeisk)

13

ISO-8859-3 (Latin 3)

14

ISO-8859-4 (Baltisk)

15

ISO-8859-5 (Kyrillisk)

16

ISO-8859-6 (Arabisk)

17

ISO-8859-7 (Gresk)

18

ISO-8859-8 (Hebraisk)

19

ISO-8859-9 (Tyrkisk)

20

ISO-8859-14 (Vestleg)

21

ISO-8859-15/EURO (Vestleg)

22

DOS/OS2-737 (Gresk)

23

DOS/OS2-775 (Baltisk)

24

DOS/OS2-852 (Sentraleuropeisk)

25

DOS/OS2-855 (Kyrillisk)

26

DOS/OS2-857 (Tyrkisk)

27

DOS/OS2-862 (Hebraisk)

28

DOS/OS2-864 (Arabisk)

29

DOS/OS2-866/Russisk (Kyrillisk)

30

DOS/OS2-869/Moderne (Gresk)

31

DOS/Windows-874 (Thai)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Sentraleuropeisk)

33

Windows-1251 (Kyrillisk)

34

Windows-1253 (Gresk)

35

Windows-1254 (Tyrkisk)

36

Windows-1255 (Hebraisk)

37

Windows-1256 (Arabisk)

38

Windows-1257 (Baltisk)

39

Windows-1258 (Vietnamesisk)

40

Apple Macintosh (Arabisk)

41

Apple Macintosh (Sentraleuropeisk)

42

Apple Macintosh/Kroatisk (Sentraleuropeisk)

43

Apple Macintosh (Kyrillisk)

44

Vert ikkje støtta: Apple Macintosh (Devanagari)

45

Vert ikkje støtta: Apple Macintosh (Farsi)

46

Apple Macintosh (Gresk)

47

Vert ikkje støtta: Apple Macintosh (Gujarati)

48

Vert ikkje støtta: Apple Macintosh (Gurmukhi)

49

Apple Macintosh (Hebraisk)

50

Apple Macintosh/Islandsk (Vestleg)

51

Apple Macintosh/Romansk (Sentraleuropeisk)

52

Apple Macintosh (Thai)

53

Apple Macintosh (Tyrkisk)

54

Apple Macintosh/Ukrainsk (Kyrillisk)

55

Apple Macintosh (forenkla kinesisk)

56

Apple Macintosh (tradisjonell kinesisk)

57

Apple Macintosh (japansk)

58

Apple Macintosh (koreansk)

59

Windows-932 (japansk)

60

Windows-936 (forenkla kinesisk)

61

Windows-Wansung-949 (koreansk)

62

Windows-950 (tradisjonell kinesisk)

63

Shift-JIS (japansk)

64

GB-2312 (forenkla kinesisk)

65

GBT-12345 (tradisjonell kinesisk)

66

GBK/GB-2312-80 (forenkla kinesisk)

67

BIG5 (tradisjonell kinesisk)

68

EUC-JP (japansk)

69

EUC-CN (forenkla kinesisk)

70

EUC-TW (tradisjonell kinesisk)

71

ISO-2022-JP (japansk)

72

ISO-2022-CN (forenkla kinesisk)

73

KOI8-R (Kyrillisk)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Sentraleuropeisk)

77

ISO-8859-13 (Sentraleuropeisk)

78

EUC-KR (Koreansk)

79

ISO-2022-KR (Koreansk)

80

JIS 0201 (Japansk)

81

JIS 0208 (Japansk)

82

JIS 0212 (Japansk)

83

Windows-Johab-1361 (koreansk)

84

GB-18030 (forenkla kinesisk)

85

BIG5-HKSCS (tradisjonell kinesisk)

86

TIS 620 (thai)

87

KOI8-U (kyrillisk)

88

ISCII Devanagari (indisk)

89

Unicode (Java sin modifiserte UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (Windows kyrillisk asiatisk kodeside utvikla i ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Støtt oss!