Bruka linjestilar ved hjelp av verktøylinja

Verktøylinja Eigenskapar for teikneobjekt inneheld knappar og kombinasjonsboksar du kan bruka til å bestemma ulike linjeeigenskapar.

Støtt oss!