Definera linjestilar

 1. Merk eit linjeteikneobjekt i eit dokument.

 2. Vel Format → Linje og trykk på fana Linjestilar.

 3. Vel innstillingane du vil bruka for linja.

  Merknadsikon

  Du kan angje lengda på linja som ein prosentdel av linjebreidda ved å merkja av for Tilpass til linjebreidda.


 4. Trykk OK.

 5. Skriv inn eit namn på linjestilen og trykk på OK.

  Merknadsikon

  Viss du vil lagra linjestilen i ei liste over eigne linjestilar, kan du trykkja på knappen Lagra linjestilar.


 6. Trykk på Lukk for å lukka dialogvindauget.

Støtt oss!