Definera pilstilar

Du kan definera kva form som helst som skal leggjast til i lista over tilgjengelege pilstilar. Berre utsjånaden til forma vert lagt til som ein svart, fylt pilspiss.

  1. Bruk teiknefunksjonane for å laga eit objekt du vil bruka som linjeslutt.

  2. Merk forma og vel Format → Linje.

  3. Vel fana Pilstilar i dialogvindauget.

  4. Trykk på Legg til og gje den nye pilstilen eit namn.

  5. Trykk på OK for å lukka dialogvindauget.

Støtt oss!