Definera linjesluttar

Du kan definera og ta med kva objekt som helst i lista over tilgjengelege linjesluttar.

  1. Bruk teiknefunksjonane til å laga eit objekt du vil bruka som linjeslutt.

  2. Merk objektet og vel Format → Linje.

  3. Vel fana Pilstilar i dialogvindauget.

  4. Trykk på Legg til og gje den nye pilstilen eit namn.

  5. Trykk på OK for å lukka dialogvindauget.

Støtt oss!