Teikna linjer i tekst

Du kan setja inn linjer i teksten og sjĂžlv velja vinklar, breidd, farge og andre eigenskapar for desse.

Du kan definera eigenskapar og retning for linjer ved Ă„ bruka teikneobjektet Linje slik:

Ikon

Ikon

1.

Trykk pÄ Vis teiknefunksjonar pÄ standardverktÞylinja for Ä opna verktÞylinja Teikning og trykk pÄ knappen Linje. Musepeikaren vert endra til eit trÄdkors med ei linje ved sida.

2.

Trykk i dokumentet du der du vil at linja skal byrja. Hald museknappen nede og dra til punktet der du vil at linja skal slutta. Viss du held nede «Skift» medan du dreg, kan du berre teikna vassrette, loddrette og diagonale linjer.

Ikon

3.

Slepp museknappen nÄr linja har retninga og lengda du Þnskjer. NÄ kan du teikna fleire linjer. Du kan avslutta denne funksjonen ved Ä trykkja pÄ «Escape»-tasten eller pÄ knappen Vel pÄ verktÞylinja Teikning.

4.

NÄr du har trykt pÄ knappen Vel, kan du merkja alle linjene samtidig ved Ä trykkja pÄ kvar linje medan du held nede «Shift»-tasten. NÄr du merkjer eit utval pÄ denne mÄten, kan du gje alle linjene ein felles farge, ei felles breidd eller andre eigenskapar.

  1. Lag ei vassrett linje ved Ä bruka den fÞrehandsdefinerte avsnittsstilen Vassrett linje. Set skrivemerket i eit tomt avsnitt og dobbeltklikk pÄ stilen Vassrett linje i stilhandsamaren. Viss du ikkje ser oppfÞring for vassrette linjer i lista med avsnittsstilar, vel du «Alle stilar» i lista nedst i stilhandsamaren.

  2. Du kan teikna ei linje over, ved sida av eller under eit avsnitt i eit Writer-tekstdokument ved Ă„ velja Format → Avsnitt → Kantlinjer.

Automatiske linjer i Writer

  1. Viss du byrjar ei ny linje i eit Writer-tekstdokument ved Ä skriva inn tre eller fleire bindestrekar og trykkjer Enter, vert teikna fjerna og det fÞrre avsnittet fÄr ei kantlinje nedst.

    Du kan laga ei enkelt linje ved Ä skriva inn tre eller fleire bindestrekar (-) eller understrekar ( _ ) og sÄ trykkja pÄ «Enter». Viss du vil setja inn ei dobbelt linje, skriv du inn tre eller fleire er likskaps-teikn (=), stjerner (*), tilde (~) eller nummerteikn (#) og sÄ trykkjer pÄ «Enter».

  2. For Ă„ fjerna ei automatisk teikna kantlinje, vel Format → Avsnitt → Kantlinjer og - Ingen -.

  3. Viss du slettar ei kantlinje som er sett inn automatisk, men angrar slettinga, kan du fĂ„ tilbake kantlinja ved Ă„ velja Rediger → Angra.

  4. For Ă„ slĂ„ av automatiske kantlinjer, vel VerktĂžy → Autoretting → Innstillingar for autoretting og fjern merkinga framfĂžre Bruk kantlinje.

Åtvaringsikon

Strekar og andre teikningar du set inn i tekst, vert ikkje definerte i HTML og vert difor heller ikkje eksporterte til formatet. I staden vert dei eksporterte som bilete.


Tipsikon

NÄr du skriv inn linjebreidd, kan du leggja til ei mÄleeining. Ei breidd pÄ null resulterer ei hÄrfin linje med ei breidd pÄ éin piksel i visinga og pÄ utskrifter.


Format → Avsnitt → Kantlinjer

Bruka linjestilar ved hjelp av verktĂžylinja

StĂžtt oss!