Leggja ein kommandoknapp til i eit dokument

Du kan bruka verktøylinja Kontrollelement for skjema til å leggja til avkryssingsboksar, knappar, tabellar som viser datapostar og andre kontrollelement i eit dokument.

Leggja til ein knapp i eit dokument

 1. Vel Vis → Verktøylinjer → Kontrollelement for skjema.

 2. Push Button Icon

  På verktøylinja Kontrollelement for skjema trykkjer du på Trykknapp.

  Musemarkøren endrar seg til eit trådkors.

 3. I dokumentet dreg du for å teikna knappen.

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. Vel eigenskapane for knappen.

 6. Viss du vil endra teksten på knappen, kan du trykkja på fana Generelt og redigera teksten i feltet Etikett.

 7. Viss du vil knyta ein makro til knappen, kan du gå til fana Hendingar og trykkja på ...-knappen ved sida av handlinga du vil at makroen skal utføra. Finn makroen du vil bruka i dialogvindauget Tildel makro og trykk OK.

 8. Lukk dialogvindauget Eigenskapar.

 9. (Valfri) Angje eigenskapane til skjemaet som knappen høyrer til.

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. Dialogvindauget Skjemaeigenskapar vert opna.

 12. Bestem eigenskapane for skjemaet og lukk dialogvindauget.

Støtt oss!