Leggja ein kommandoknapp til i eit dokument

Du kan bruka verktøylinja Kontrollelement for skjema til å leggja til avkryssingsboksar, knappar, tabellar som viser datapostar og andre kontrollelement i eit dokument.

Leggja til ein knapp i eit dokument

 1. Vel Vis → Verktøylinjer → Kontrollelement for skjema.

 2. Ikon Trykknapp

  På verktøylinja Kontrollelement for skjema trykkjer du på Trykknapp.

  Musemarkøren endrar seg til eit trådkors.

 3. I dokumentet dreg du for å teikna knappen.

 4. Høgreklikk på knappen og vel Kontrolleigenskapar.

 5. Vel eigenskapane for knappen.

 6. Viss du vil endra teksten på knappen, kan du trykkja på fana Generelt og redigera teksten i feltet Etikett.

 7. Viss du vil knyta ein makro til knappen, kan du gå til fana Hendingar og trykkja på ...-knappen ved sida av handlinga du vil at makroen skal utføra. Finn makroen du vil bruka i dialogvindauget Tildel makro og trykk OK.

 8. Lukk dialogvindauget Eigenskapar.

 9. (Valfri) Angje eigenskapane til skjemaet som knappen høyrer til.

 10. Høgreklikk på knappen og vel Skjemaeigenskapar.

 11. Dialogvindauget Skjemaeigenskapar vert opna.

 12. Bestem eigenskapane for skjemaet og lukk dialogvindauget.

Støtt oss!