Fontwork til grafisk tekstkunst

Du kan bruka Fontwork for ĂĄ laga grafisk tekstobjekt.

Slik lagar du eit Fontwork-objekt

 1. Viss du ikkje ser verktøylinjene Teikning eller Fontwork, vel du Vis → Verktøylinjer for å slå på verktøylinja.

 2. Trykk på ikonet Fontwork-galleriet på verktøylinja Teikning eller verktøylinja Fontwork.

  Ikon Fontwork galleri

  Fontwork-galleri

 3. Merk ein Fontworkstil i dialogvindauget Fontworkgalleri og trykk OK.

  Fontwork-objektet vert sett inn i dokumentet. Fontwork-objekt er tilpassa former. Ved å bruka verktøylinja for 3D-innstillingar, kan du byta visinga mellom 2D og 3D.

 4. Dobbeltklikk pĂĄ objektet for ĂĄ gĂĄ til tekstredigeringstilstand.

 5. Byt ut Fontwork-teksten med din eigen tekst.

 6. Trykk Escape for ĂĄ gĂĄ ut av tekstredigeringstilstand.

Slik redigerer du eit Fontwork-objekt

 1. Trykk pĂĄ Fontwork-objektet. Viss objektet er sett inn i bakgrunnen, hald nede medan du trykker.

  Verktøylinja Fontwork vert vist. Viss du ikkje ser denne verktøylinja, vel Vis → Verktøylinjer → Fontwork.

 2. Trykk på ein knapp i verktøylinja Fontwork.

  Desse knappane er tilgjengelege:

Slik redigerer du fleire eigenskapar i Fontwork

 1. Trykk pĂĄ Fontwork-objektet. Viss objektet er sett inn i bakgrunnen, hald nede medan du trykker.

 2. Vel dei eigenskapane du vil bruka frå verktøylinja Eigenskapar for teikneobjekt. Du kan endra linjebreidda, linjefargen, områdestil, fyll m.m.

Støtt oss!