Bruka filterstruktur

Trykk på knappen for filternavigering på filterlinja dersom du vil knyta saman fleire filtreringsvilkår med ELLER. Då kjem vindauget Filternavigering fram.

Filtervilkåra som er sette vert viste i filteravigatoren. Så snart eit filter er sett, kjem det opp eit blankt innskrivingsfelt for filteret nedst i filternavigatoren . Du kan velja dette feltet ved å trykkja på ordet «Eller». Når dette er gjort, kan du skriva inn tilleggsvilkår for filteret i feltet. Desse vilkåra vert lenkja med logisk ELLER til dei tidlegare definerte vilkåra.

Du kan opna sprettoppmenyen for kvar oppføring i filternavigatoren. Her kan du redigera filtervilkåra direkte som tekst. Vil du kontrollera om eit felt har innhald eller ikkje har innhald, kan du merkja filtervilkåra «empty» (SQL:"Is Null") eller «not empty» (SQL: "Is not Null"). Du kan også sletta oppføringa ved hjelp av oppsprettmenyen.

Du kan flytta filtreringsvilkåra Filterstruktur ved å bruka dra og slepp eller med tastane + Alt + Pil opp eller + Alt + Pil ned. Du kan kopiera filtreringsvilkår ved å dra dei medan du held inne .

Når du utformar eit skjema, kan du velja eigenskapen «Filterforslag» for kvar tekstboks på fana Data i det tilsvarande dialogvindauget Eigenskapar. Når du seinare søkjer i filtermodus, kan du velja mellom all informasjonen som ligg i desse felta. Då kan du bruka autofullføring til å velja innhald i felta. Ver merksam på at denne funksjonen krev mykje minne og kan ta lang tid, særleg når han vert brukt på store databaser. Difor bør du bruka denne funksjonen berre når det er nødvendig.

Støtt oss!