Senda faksar og setja opp LibreOffice for faksing

Viss du vil senda faksar direkte frÄ LibreOffice, treng du eit faksmodem og ein faksdrivar som lar program kommunisere med faksmodemet.

Sende ein faks via dialogvindauget «Skriv ut»

 1. Opna dialogvindauget Skriv ut ved Ă„ velja Fil → Skriv ut, og vel faksdrivaren i lista Namn.

 2. Trykk pÄ OK for Ä opna dialogvindauget for faksdrivaren. Her kan du velja mottakar for faksen.

Setja opp faksknapp i LibreOffice

Du kan setja opp LibreOffice slik at det gjeldande dokumentet automatisk vert send som ein faks nÄr du trykkjer pÄ ein knapp:

 1. Vel → LibreOffice Writer → Skriv ut.

 2. Vel faksdrivaren i listeboksen Faks og trykk pÄ OK.

 3. Trykk pÄ pilknappen ved enden av standardverktÞylinja og vel Tilpass verktÞylinja i menyen.

  Fana VerktĂžylinjer i dialogvindauget Tilpass kjem fram.

 4. Klikk pÄ Legg til kommandoar.

 5. Merk kategorien «Dokument» og vel deretter «Send standardfaks».

 6. Trykk pÄ Legg til og deretter pÄ Lukk.

 7. Klikk pÄ «Pil ned» pÄ fana VerktÞylinjer for Ä plassera den nye knappen der du vil ha han. Trykk pÄ OK.

  standard-verktÞylinja har nÄ ein ny knapp som kan brukast til Ä senda det gjeldande dokumentet som ein faks.

Leggja til knappar pÄ verktÞylinjer

StĂžtt oss!