Feilmeldingssverktøyet

Feilmeldingsverktøyet vert opna automatisk når eit program krasjar.

Feilmeldingsverktøyet samlar inn all informasjon som programutviklarane treng for å gjera koden betre, slik at dei kan hindra at den same feilen oppstår i seinare versjonar av programmet. Vi oppfordrar deg til å senda inn feilmeldinga som vert laga. På denne måten hjelper du oss til å gjera programma betre.

Startar feilrapporteringsverktøyet

Ved dei fleste programkrasja vil feilrapporteringsverktøyet starta automatisk.

Sender feilrapporten

Merk avkryssingsfeltet om du ønskjer å starta LibreOffice på nytt i sikker modus. Trykk deretter på knappen Send krasjrapporten.

Viss sendinga av krasjrapporten var vellukka, kjem det opp eit dialogvindauge med adressa til rapporten. Kopier denne adressa over i nettlesaren for å sjå rapporten.

tip

Du får ikkje noko svar på krasjrapporten. Treng du hjelp, sjå innom Community Assistance for å få eit oversyn over dei ulike moglegheitene.


Kva data vert sende?

Krasjrapporten sender informasjon om feiltypen som var årsaka til krasjet og innhaldet av prosessminnet då krasjet oppstod. Minneinnhaldet inneheld ei liste over lasta bibliotek og versjonsnummeret deira, ei liste over gjeldande trådar med innhaldet i deira i stakkminnet og prosessorregistertilstandar. Minnesporet vert samla lokalt av standard systemverktøy: dbghelp.dll på Windows-system og i katalogane clone (), ptrace ( og proc på Linux-system, Apples Crash Reporter på Mac-system.

Det vert også send informasjon om LibreOffice-versjonen, namn og versjon på operativsystemet og maskinvaren (CPU-type og funksjonar; total RAM; grafisk eining og drivar).

Krasjrapporten er anonym. Det vert ikkje sendt opplysningar som kan identifisera deg eller maskinen, heller ikkje noko av dokumentinnhaldet. Dataa vert sende som ei multipart HTTP POST spørjing.

Støtt oss!