Leggja til knappar på verktøylinjer

Slik gjer du ein knapp synleg i verktøylinja

Opna sprettoppmenyen for verktøylinja (høgreklikk) og vel Synlege knappar og merk den knappen du vil visa.

Slik legg du til ein knapp i ei verktøylinje

  1. Vel Verktøy → Tilpass og trykk på fana Verktøylinjer.

  2. Vel verktøylinja du vil endra i nedtrekksmenyen Mål.

  3. Vel den kommandoen som skal leggjast til i feltet Tilgjengelege kommandoar. Bruk felta Kategori og/eller Søk for å avgrensa vala.

  4. Trykk på symbolet Høgrepil for å leggja til den valde kommandoen.

  5. Avkryssingsfeltet i lista over Tilordna kommandoar kontrollerer om kommandoen er synleg på verktøylinja eller ikkje.

  6. Du kan også endra rekkjefølgja elementa vert viste i i lista Tilordna kommandoar ved å merkja ein kommando og bruka knappane Pil opp og Pil ned til å endra rekkjefølgja.

  7. Trykk OK.

Støtt oss!