Kopiera bilete frå galleriet

Viss du drar eit bilete frå galleriet til eit tekstdokument, eit rekneark eller ein presentasjon, vert biletet sett inn i dette dokumentet.

Viss du slepp biletet direkte på eit teikneobjekt, må du vera merksam på dette:

Støtt oss!