Databaseoversikt

Arbeida med databasar i LibreOffice

Datakjeldevising

Vel Vis → Datakjelder eller trykk + Shift + F4 for å henta visinga av datakjelder frå eit tekstdokument eller eit rekneark.

På venstre sida kan du sjå datakjeldeutforskaren. Viss du merkjer ein tabell eller ei spørjing, ser du innhaldet i denne tabellen eller spørjinga til høgre. Ved den øvste kanten er verktøylinja Tabelldata.

Datakjelder

Adressebok som datakjelde

Vis datakjeldeinnhaldet

Menylinje for ei databasefil

Skjema og rapportar

Lag eit nytt skjemadokument, rediger kontrollelement for skjema,Skjemavegvisar

Skriva inn data i høve til å redigera skjema

Rapportvegvisar

Bruka og redigera databaserapportar

Spørjingar

Laga ny spørjing eller tabellvising, redigera spørjingsstruktur

Spørjingsvegvisaren

Skriva inn, redigera og kopiera postar

Tabellar

Laga ny tabell, redigera tabellstrukturen, index, relasjonar

Tabellvegvisar

Skriva inn, redigera og kopiera postar

Støtt oss!