Arbeida med tabellar

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

Slik lagar du ein ny tabell med vegvisaren

I LibreOffice kan du laga ein ny tabell ved å bruka tabellvegvisaren:

  1. Opna databasefila som du vil laga den nye tabellen i.

  2. Trykk på ikonet Tabellar i det venstre feltet i databasevindauget.

  3. Trykk på Lag tabell med vegvisar.

Slik lager du ein ny tabell med utformingsvising

  1. Opna databasefila som du vil laga den nye tabellen i.

  2. Trykk på ikonet Tabellar i det venstre feltet i databasevindauget.

  3. Trykk på Lag tabell i utformingsvising.

Vindauget Tabellutforming vert opna.

Laga ei ny tabellutforming

Nokre databasetypar har støtte for tabellvisingar. Ei tabellvising er ei spørjing som vert lagra med databasen. For dei fleste databaseoperasjonane kan ei vising brukast på same måten som ein tabell.

  1. Opna databasefila som du vil laga den nye tabellvisinga i.

  2. Trykk på ikonet Tabellar i det venstre feltet i databasevindauget.

  3. Trykk på Lag tabellvising.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Støtt oss!