Søkje med eit skjemafilter

 1. Opna eit skjemadokument som inneheld databasefelt.

  Som eit eksempel kan du opna eit tomt tekstdokument og trykkja på Skift + F4. Opna litteraturdatabasetabellen biblio i datakjeldevisinga. Dra eit par kolonneoverskrifter inn i dokumentet medan du trykkjer på Skift + for å laga skjemafelta.

 2. På verktøylinja Kontrollelement for skjema trykkjer du på ikonet Utformingsmodus på/av for å slå av utformingsmodus.

  Ikon Utformingsmodus

  Utformingsmodus på/av

 3. Trykk på ikonet Skjemabaserte filter på verktøylinja Skjemanavigasjon. Det gjeldande dokumentet vert vist med skjemakontrollelementa som ei tom maske. Verktøylinja Skjemafilter kjem opp.

  Ikon Skjemanavigasjon

  Skjemanavigasjon

 4. Skriv filtervilkåra i eitt eller fleire felt. Merk at viss du skriv inn filtereigenskapar i fleire felt, må alle vilkåra kunna koplast med logisk OG.

Du kan finna meir informasjon om jokerteikn og operatorar i Spørjingsutforming.

Om du trykkjer på knappen Bruk skjemabasert filter på verktøylinja Skjemafilter, vert filteret teke i bruk. Du får sjå verktøylinja for skjemanavigering og kan søkja gjennom postane som er funne.

Dersom du trykkjer på Lukk-knappen på verktøylinja for skjemafilter, vert skjemaet vist utan filter.

Trykk på ikonet Bruk filter på verktøylinja Skjemanavigasjon for å endra den filtrerte visinga.

Ikon Bruk filter

Bruk filter

Filteret som er sett kan fjernast ved å trykkja på ikonet Tilbakestill filter/sortering.

Ikon Tilbakestill filter/sortering

Tilbakestill filter/sortering

Støtt oss!