Søking i tabellar og skjemadokument

Ikon Søk

I rekneark og dokument der skjemakontrollelememt er brukte, kan du klikka på ikonet Søk datapost på skjemaverktøylinja for å opna eit dialogvindauge for å finna kva tekst og verdiar som helst.

Du kan søka i eitt eller fleire datafelt. Du kan velja om teksten må vera ved byrjinga, slutten eller kvar som helst i datafeltet. Du kan også bruka jokerteikna «?» og «*» på same måten som i dialogvindauget Søk og byt ut. Du kan finna meir informasjon om databasesøkjefunksjonen i LibreOffice Hjelp.

Støtt oss!