Bruka og redigera databaserapportar

Bruka ein rapport

LibreOffice lagrar informasjon om rapportane som er laga i databasefila.

  1. Vel Fil → Opna og merk databasefila.

  2. Trykk på Rapportar i det venstre feltet i databasevindauget.

  3. Dobbeltklikk på namnet til ein av rapportane for å opna han.

    note

    Desse referansane vert oppretta automatisk når du lagar ein ny rapport med rapportvegvisaren eller rapportutforminga.


Redigera ein rapport laga i rapportbyggjar-vindauget

Rapportbyggjar-vindauget vert opna med rapportinformasjonen lasta inn.

Bruk verktøylinjene og menykommandoane og dra og slepp for å redigera rapporten som omtalt i vegvisaren for rapportbyggjaren.

Køyr rapporten for å sjå rapportdokumentet.

Slik redigerer du ein rapport laga med rapportvegvisaren

Du kan redigera sidestilane for den første sida og dei følgjande sidene av rapporten, i tillegg til avsnittstilar, talformat, dei utskrivne feltetikettane med meir.

warning

Du bør ikkje redigera SQL-setninga, databasenamnet, dei gøymde formularkontrollelementa eller tilsvarande informasjon om rapporten utan at du har god kunnskap om databasar og rapportar.


Støtt oss!