Registrera og sletta ein database

Data frå kva databasefil som helst kan registrerast i den installerte LibreOffice. Å registrera ein database betyr at du fortel LibreOffice kvar dataa er plasserte, korleis dei er organiserte, korleis dei kan hentast og så vidare. Når databasen er registrert, kan du bruka Vis → Datakjelde i menyen for å få tilgang til datapostane frå tekstdokument og rekneark.

Slik registrerer du ei eksisterande databasefil:

  1. Vel LibreOffice Base → Databasar.

  2. Trykk på Ny og merk databasefila.

Fjerna ein registrert database frå LibreOffice

  1. Vel LibreOffice Base → Databasar

  2. Merk databasefila og trykk på Slett.

Støtt oss!