Utføra SQL-kommandoar

Ved hjelp av SQL-kommandoar kan du styra databasen direkte, og du kan også laga og redigera tabellar og spørjingar.

Merknadsikon

Ikkje alle databasetypar støttar alle SQL-uttrykka. Om nødvendig bør du undersøkja kva SQL-kommandoar som vert støtta av databasesystemet du brukar.


Slik utfører du eit SQL-uttryk direkte

  1. Vel Fil → Opna for å opna ei databasefil.

  2. Vis Fil → Opna.

  3. Trykk på Lag spørjing i SQL-vising-ikonet Ikon eller

    Vel ei eksisterande spørjing frå lista og klikk på ikonet Rediger Ikon.

  4. I spørjingsvindauget vel du Vis → Slå på/av utformingsvising. Rediger SQL-kommandoen.

  5. Trykk på Køyr-ikonet Ikon. Resultatet av spørjinga vert vist i det øvre vindauget.

  6. Trykk knappen Lagra eller Lagra som-ikonet Ikon for å lagra spørjinga.

Støtt oss!