Språk som brukar kompleks tekstvising (CTL)

LibreOffice støtter hindi, thai, hebraisk og arabisk som språk som brukar kompleks tekst.

Viss du vel tekstflyt frå høgre til venstre, vert innebygd vestleg tekst likevel vist frå venstre til høgre. Skrivemerket responderer på piltastane slik at høgrepila flytter skrivemerket til slutten av teksten og venstrepila til byrjinga av teksten.

Du kan endra skriveretninga for teksten ved å bruka ein av desse tastekombinasjonane:

I sider med fleire spalter der bolkar eller rammer er formaterte med tekstflyten frå høgre mot venstre, er den første spalta den høgre spalta og den siste spalta er den venstre spalta.

I LibreOffice Writer-tekst formatert som Thai har desse eigenskapane:

Velja språk for dokumentet

Språkinnstillingar → Språk

Språkinnstillingar → Kompleks tekstutforming

Støtt oss!