CSV-filterinnstillingar

CSV-filteret godtek ein innstillingsstreng som inneheld fem til tretten merke skilde med komma. Merke 6 til 13 er valfrie.

Eksempel:

Importer frÄ UTF-8, tysk sprÄk, kommaseparert, tekstskiljeteikn ", sitert felt som tekst. CSV-fila har kolonnar formaterte som dato, tal, tal, tal:

soffice --infilter="Text - txt - csv (StarCalc):44,34,76,1,1/5/2/1/3/1/4/1,1031,true,true" test.csv

Eksporter til Windows-1252, Feltskiljeteikn: komma, Tekstskiljeteikn: sitat, Lagra celleinnhald som vist:

soffice --convert-to "Text - txt - csv (StarCalc):44,34,ANSI,1,,0,false,true,true" --outdir=/home/user test.ods

Merkeplassering

Definisjon

Meining og eksempel pÄ merke

1

Feltskiljeteikn

Feltskiljeteikn som ASCII-verdiar. Fleire verdiar er skilde frÄ kvarandre med skrÄstrek («/»). Dette betyr at viss verdiane er skilde med semikolon og vassrette tabulatorar, vert teiknet 59/9. For Ä handsama fleire skiljeteikn som kjem etter kvarandre som eitt, legg «/MRG» til teiknet. Viss fila inneheld felt med fast breidde, bruk «FIX». Eksempel: 44 (,)

2

Tekstskiljeteikn

Tekstskilleteiknet som ASCII-verdi, det vil seia 34 for doble hermeteikn og 39 for enkle hermeteikn. Eksempel: 34 (").

3

Teiknsett

Teiknsettkoden som vert brukt i fila som vist i tabellen nedanfor. Eksempel: 0 (system).

4

Linjenummer for Ă„ byrja Ă„ lese.

CSV import

N: Linjenummeret lesinga skal byrja frÄ. Eksempel: 3 (start frÄ tredje linje).

5

Celleformatkodar for kvar kolonne

CSV import

Ein sekvens av kolonne/formateringskode, der formateringskoden er gjeven i tabellen nedanfor. Eksempel: «1/5/2/1/3/1/4/1».

Viss det er brukt skiljeteikn mellom verdiar, er forma pÄ dette symbolet kolonne/format[/kolonne/format/...] der kolonne er nummeret pÄ kolonnen, med 1 som kolonnen lengst til venstre. Formatkoden er detaljert forklart nedanfor.

Viss det fÞrste symbolet er FIX, har det forma start/format[/start/format/...], der start er nummeret pÄ det fÞrste tikgnet for dette feltet, med 0 som teiknet lengst til venstre pÄ ei linje. Formatet er forklart nedanfor.

6

SprÄkidentifikator

Streng uttrykt i desimalnotasjon. Dette symbolet svarar til «SprÄk»-listeboksen i brukargrensesnittet for CSV-import. Viss verdien er 0 eller utelate, vert sprÄkidentifikatoren i brukargrensesnittet brukt. SprÄkidentifikatoren er basert pÄ Microsoft sine sprÄkidentifikatorar.

7

Sitert felt som tekst

Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: usann. Dette symbolet svarar til avkryssingsboksen «Sitert felt som tekst».

8

Oppdag spesielle tal

Import: Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: usann. Dette merket svarar til avmerkingsboksen «Oppdag spesialnummer».

Eksport: Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: sann. Dette merket har ingen UI-ekvivalent. Viss sann, verttalcellene lagra som tal. Viss usann, verttala lagra som tekst med tekstskiljeteikn.

9

Lagra celleinnhaldet som vist

CSV Eksport

Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: sann. Dette merket svarar til avkryssingsboksen «Lagra celleinnhaldet som vist».

10

Eksporter celleformlar

CSV Eksport

Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: usann. Eksporter celleformlar.

11

Fjern mellomrom

CSV import

Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: usann. Fjernar mellomrom. Fjernar innleiande og etterfÞlgjande mellomrom nÄr du les fila.

12

Eksporter ark

CSV Eksport

Eksportar heile dokumentet til enkeltark-.csv-filer eller eit spesifisert ark.

 • 0 eller manglande betyr standard oppfĂžring, fĂžrste ark frĂ„ kommandolinje, eller gjeldande ark i makrofilterinnstillingar, eksportert til eksempel.csv

 • -1: for alle ark. Kvart ark vert eksportert til ei individuell fil med basisfil-namnet kjeda saman med arknamnet, for eksempel eksempel-ark1.csv, eksempel-ark2.csv og eksempel-ark3.csv

 • N: eksportar det N-te arket innfĂžre talet pĂ„ ark. Eksempel: for Ă„ eksportera det andre arket, set 2 her for Ă„ fĂ„ eksempel-Ark2.csv

13

Importer som formlar

CSV import

Streng, anten usann eller sann. Standardverdi: usann. Bestemmer om formeluttrykk som byrjar med eit = (likskapsteikn) skal evaluerast som formlar eller importerast som tekst-data. Viss sann, evaluer formlar ved innskrivinga. Viss usann vert formlar lagt inn som tekst. Viss utelate (ikkje til stades i det heile), er standardverdien sann for Ă„ behalda Ă„tferda til alternativstreng i gamle versjonar, som ikkje hadde dette teiknet i det heile teke. Viss til stades men tom (eller ein annan verdi enn sann), er standardverdien usann.


Spesialtilfelle av CSV-filer med skiljeteikn definert i fĂžrste linje

CSV-import og -eksport stÞttar ei sep= og "sep=" -innstilling som feltskiljeteikn . NÄr du les eit CSV-dokument, vert skiljeteiknet henta frÄ det innleiande sep= eller "sep=" enkeltfeltet viss dette er det einaste linjeinnhaldet.

NÄr du les ei CSV-fil, vert skjemaet som er sett i hermeteikn bevart som celleinnhald utan hermeteikna. Du ser sep=| nÄr skiljeteiknet er «|» i den fÞrste linja. StÄr skjemaet ikkje mellom hermeteikn, vert skiljeteiknet ikkje brukt fordi det er eit reelt feltskiljeteikn i samanhangen. Du ser sep= i den fÞrste linja.

NĂ„r du skriv ei CSV-fil, vert innhaldet i enkeltcella oppe til venstre tilpassa, for eksempel l sep=| til det gjeldande skiljeteiknet med skjemaet i hermeteikn "sep=|" (viss hermeteikn / tekstskiljeteikn ikkje er tomme og skiljeteiknet er |) og alltid brukar ASCII-teiknet dobbelt hermeteikn (").

Viss linja som inneheld sep=| ikkje skal importerast som data, hugs Ä setja FrÄ rad-nummeret i dialogvindauget til 2. Merk at denne linja ikkje vert teken med ved ny lagring.

Eksempel:


    sep=|
    "LETTER"|"ANIMAL"
    "a"|"aardvark"
    "b"|"bear"
    "c"|"cow"
  

Formateringskodar for merke 5

Meining

Kode

Standard

1

Tekst

2

MM/DD/ÅÅ

3

DD/MM/ÅÅ

4

ÅÅ/MM/DD

5

-

6

-

7

-

8

Ignorer felt (ikkje importer)

9

US-Engelsk

10


Teiknsettkodar for merke 3

Teiknsett

Indeks

Ukjent

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Vestleg)

1

Apple Macintosh (Vestleg)

2

DOS/OS2-437/US (Vestleg)

3

DOS/OS2-850/International (Vestleg)

4

DOS/OS2-860/Portugisisk (Vestleg)

5

DOS/OS2-861/Islandsk (Vestleg)

6

DOS/OS2-863/Canadisk-fransk (Vestleg)

7

DOS/OS2-865/Nordisk (Vestleg)

8

Systemstandard

9

Symbol

10

ASCII/US (Vestleg)

11

ISO-8859-1 (Vestleg)

12

ISO-8859-2 (Sentraleuropeisk)

13

ISO-8859-3 (Latin 3)

14

ISO-8859-4 (Baltisk)

15

ISO-8859-5 (Kyrillisk)

16

ISO-8859-6 (Arabisk)

17

ISO-8859-7 (Gresk)

18

ISO-8859-8 (Hebraisk)

19

ISO-8859-9 (Tyrkisk)

20

ISO-8859-14 (Vestleg)

21

ISO-8859-15/EURO (Vestleg)

22

DOS/OS2-737 (Gresk)

23

DOS/OS2-775 (Baltisk)

24

DOS/OS2-852 (Sentraleuropeisk)

25

DOS/OS2-855 (Kyrillisk)

26

DOS/OS2-857 (Tyrkisk)

27

DOS/OS2-862 (Hebraisk)

28

DOS/OS2-864 (Arabisk)

29

DOS/OS2-866/Russisk (Kyrillisk)

30

DOS/OS2-869/Moderne (Gresk)

31

DOS/Windows-874 (Thai)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Sentraleuropeisk)

33

Windows-1251 (Kyrillisk)

34

Windows-1253 (Gresk)

35

Windows-1254 (Tyrkisk)

36

Windows-1255 (Hebraisk)

37

Windows-1256 (Arabisk)

38

Windows-1257 (Baltisk)

39

Windows-1258 (Vietnamesisk)

40

Apple Macintosh (Arabisk)

41

Apple Macintosh (Sentraleuropeisk)

42

Apple Macintosh/Kroatisk (Sentraleuropeisk)

43

Apple Macintosh (Kyrillisk)

44

Vert ikkje stĂžtta: Apple Macintosh (Devanagari)

45

Vert ikkje stĂžtta: Apple Macintosh (Farsi)

46

Apple Macintosh (Gresk)

47

Vert ikkje stĂžtta: Apple Macintosh (Gujarati)

48

Vert ikkje stĂžtta: Apple Macintosh (Gurmukhi)

49

Apple Macintosh (Hebraisk)

50

Apple Macintosh/Islandsk (Vestleg)

51

Apple Macintosh/Romansk (Sentraleuropeisk)

52

Apple Macintosh (Thai)

53

Apple Macintosh (Tyrkisk)

54

Apple Macintosh/Ukrainsk (Kyrillisk)

55

Apple Macintosh (forenkla kinesisk)

56

Apple Macintosh (tradisjonell kinesisk)

57

Apple Macintosh (japansk)

58

Apple Macintosh (koreansk)

59

Windows-932 (japansk)

60

Windows-936 (forenkla kinesisk)

61

Windows-Wansung-949 (koreansk)

62

Windows-950 (tradisjonell kinesisk)

63

Shift-JIS (japansk)

64

GB-2312 (forenkla kinesisk)

65

GBT-12345 (tradisjonell kinesisk)

66

GBK/GB-2312-80 (forenkla kinesisk)

67

BIG5 (tradisjonell kinesisk)

68

EUC-JP (japansk)

69

EUC-CN (forenkla kinesisk)

70

EUC-TW (tradisjonell kinesisk)

71

ISO-2022-JP (japansk)

72

ISO-2022-CN (forenkla kinesisk)

73

KOI8-R (Kyrillisk)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Sentraleuropeisk)

77

ISO-8859-13 (Sentraleuropeisk)

78

EUC-KR (Koreansk)

79

ISO-2022-KR (Koreansk)

80

JIS 0201 (Japansk)

81

JIS 0208 (Japansk)

82

JIS 0212 (Japansk)

83

Windows-Johab-1361 (koreansk)

84

GB-18030 (forenkla kinesisk)

85

BIG5-HKSCS (tradisjonell kinesisk)

86

TIS 620 (thai)

87

KOI8-U (kyrillisk)

88

ISCII Devanagari (indisk)

89

Unicode (Java sin modifiserte UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (Windows kyrillisk asiatisk kodeside utvikla i ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


StĂžtt oss!