Setja inn data frå tekstdokument

Du kan setja inn tekst i andre dokumenttypar, som for eksempel rekneark og presentasjonar. Ver merksam på at det er skilnad på om du set inn tekst i ei ramme, i ei reknearkcelle eller i disposisjonsvisinga i ein presentasjon.

Ikon

Du kan velja formatet som skal brukast på innhaldet frå utklippstavla når du limer det inn ved å trykka på pila ved sida av knappen Lim inn på standardverktøylinja eller ved å velja Rediger → Lim inn utval og deretter velja formatet du vil bruka.

Kopiera tekst med dra og slepp

Setja inn data frå rekneark

Kopiera teikneobjekt til andre dokument

Støtt oss!