Kopiera teikneobjekt til andre dokument

I LibreOffice kan du kopiera teikneobjekt mellom tekst-, rekneark- og presentasjonsdokument.

  1. Merk teikneobjektet eller -objekta.

  2. Kopier teikninga til utklippstavla for eksempel ved å trykka « + C».

  3. Byt til det andre dokumentet og plasser markøren der du vil setja inn teikneobjektet.

  4. Set inn teikninga for eksempel ved å bruka + V.

Setja inn i eit tekstdokument

Eit teikneobjekt som vert sett inn vert forankra til det gjeldande avsnittet. Du kan endra forankringa ved å merkja objektet og trykkja på knappen Endra forankring i verktøylinja OLE-objekt eller verktøylinja Ramme. Dette vil opna ein sprettoppmeny der du kan velja forankringstype.

Setja inn i eit rekneark

Eit teikneobjekt som vert sett inn vert forankra til den gjeldande cella. Du kan endra forankringa mellom cella og sida ved å merkja objektet og trykkja på knappen Endra forankring Ikon.

Støtt oss!