Setje opp samband til ekstern filservice

For å bruka denne funksjonen …

Du kan bruke ein av desse metodane for å kopla deg til eksterne tenarar:

  • Klikk på knappen «Eksterne filer» i startsenteret.

  • Vel Filer → Opna ekstern fil

  • Vel Fil → Lagra til ekstern tenar

Trykk så på knappen Administrer tenester i dialogvindauget for å opna dialogvindauget for filtenester.


Kopla til ein WebDAV-tenar

I dialogvindauget for filtenester vel du

note

Merk: rota på filtenaren vert oppgjeve av administratoren for filtenaren og kan innehalde skriptfiler, innstillingar og stiar.


Når sambandet er definert, klikk OK for å kopla til. Dialogvindauget vert tona ned til sambandet med tenaren er sett opp. Det kan kome opp eit dialogvindauge der du vert beden om å skriva inn brukarnamn og passord. Skriv inn desse.

Tilkopling til FTP og SSH-tenarar

I dialogvindauget for filtenester vel du

Når sambandet er definert, klikk OK for å kopla til. Dialogvindauget vert tona ned til sambandet med tenaren er sett opp.

Kopla til ein delt Windows-tenar

I dialogvindauget for filtenester vel du

Når sambandet er definert, klikk OK for å kopla til. Dialogvindauget vert tona ned til sambandet med tenaren er sett opp.

Kopla til Google Drive

I dialogvindauget for filtenester vel du

Når sambandet er definert, klikk OK for å kopla til. Dialogvindauget vert tona ned til sambandet med tenaren er sett opp.

Connecting to a CMIS-tenar

I dialogvindauget for filtenester vel du

Støtt oss!