Leggja til tekstur på diagramsøyler

Du kan leggja til tekstur på søylene i ein graf eller eit diagram (i staden for standardfargar) med punktbilete:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet for å gå til redigeringstilstand.

  2. Klikk på ei av søylene i den serien som skal redigerast. Alle søylene i denne serien vert merkte.

    Viss du vil redigera berre éin av søylene, dobbeltklikk på søyla igjen.

  3. Vel Objekteigenskapar i sprettoppmenyen og gå til fana Område.

  4. Trykk på Bilete. Vel i listeboksen det biletet du vil bruka som tekstur på dei valde søylene. Klikk OK for å godta innstillinga.

Støtt oss!