Leggja til tekstur på diagramsøyler

Du kan leggja til overflate på søylene i ein graf eller eit diagram (i staden for standardfargar) med punktbilete:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet for å gå til redigeringstilstand.

  2. Klikk på ei av søylene i den serien som skal redigerast. Alle søylene i denne serien vert merkte.

    Viss du vil redigera berre éin av søylene, dobbeltklikk på søyla igjen.

  3. Vel Objekteigenskapar i sprettoppmenyen og gå til fana Område.

  4. Vel Punktbilete. Merk biletet du vil bruka som overflate på dei valde søylene. Klikk OK for å bruka innstillinga.

Støtt oss!