Redigera diagramaksar

Slik redigerer du aksane i eit diagram du har sett inn:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet.

    Det kjem opp ein grå kant rundt diagrammet og menylinja vil nå innehalda val du kan bruka for å redigera objekta i diagrammet.

  2. Vel Format → Akse og vel aksen eller aksane du vil redigera. Det vert opna eit dialogvindauge.

  3. Bruk fanene i dialogvindauget til å gjera dei ønskte endringane. (Du kan for eksempel bruka fana Skalering til å endra skaleringa for aksen).

  4. Trykk OK. Trykk i dokumentet utføre diagrammet for å avslutta diagramredigeringstilstanden.

Støtt oss!