Velja kantlinjer for tabellar og celler i tabellar

Velja ein innebygd kantlinjestil

 1. Merk dei cellene i tabellen du vil endra.

 2. Trykk på Kantlinjer i verktøylinja Tabell (i Writer) eller verktøylinja Linje og fyll for å opna vindauget Kantlinjer.

 3. Trykk på ein av dei førehandsdefinerte kantlinjestilane.

  Dette legg til den valde stilen til den gjeldande kantlinjestilen for cellene. Vel den tomme kantlinjestilen øvst til venstre i vindauget Kantlinjer viss du vil fjerna alle kantlinjestilane.

Angje ein tilpassa kantlinjestil

 1. Merk dei cellene i tabellen du vil endra.

 2. Vel Tabell → Tabelleigenskapar → Kantlinjer (Writer) eller Format → Celler → Kantlinjer (Calc).

 3. Vel kanten (kantane) du vil bruka i eit vanleg oppsett i området Brukardefinert. Klikk på ein av kantane i førehandvisinga for å slå av eller på valet av kanten.

 4. Har du merkt fleire rader eller kolonnar, kan du endra midtlinja mellom radene eller kolonnane. Vel midtlinjene i området Brukardefinert.

 5. Vel ein linjestil og ein farge for den valde kantlinjestilen i Linje. Desse innstillingane vert brukte på alle kantlinjene som høyrer til den valde kantstilen.

 6. Gjenta dei to siste punkta for kvar kantlinje.

 7. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i sida i området Avstand til innhaldet.

 8. Trykk på OK for å bruka endringane.

Støtt oss!