Velja bilete eller fargar som bakgrunn på sider (vassmerke)

  1. Vel Format → Sidestil.

  2. Vel ein farge eller eit bilete som skal brukast i bakgrunnen på fana Bakgrunn.

note

I rekneark vert denne bakgrunnen berre vist på utskrifter bak celler som ikkje er formaterte på andre måtar.


Støtt oss!