Visa, festa og gøyma vindauge

Nokre av vindauga i LibreOffice, for eksempel «Dokumentstruktur», kan festast på skjermen. Vindauge av denne typen kan flyttast eller festast til ein kant. Du kan også endra storleiken på dei.

Festa og losna vindauge

Du kan festa eit vindauge på ein av desse måtane:

Desse metodane kan også brukast for å losna eit festa vindauge.

Vis og gøyma fastsette vindauge

Ikon

Klikk på knappen i kanten av det festa vindauget for å visa eller gøyma det. Funksjonen for automatisk gøyming let deg visa eit gøymd vindauge temporært ved å trykka på knappen i kanten av vindauget. Det festa vindauget vert gøymd igjen når du klikkar i dokumentet.

note

Å festa verktøylinjer og vindauge ved å bruka dra og slepp er avhengig av kva innstillingar systemet er sett opp med for vindaugehandsaming. Du må sjå etter at systemet viser innhaldet i vindauget under flytting, i staden for berre å visa den ytre ramma.


Støtt oss!