Slå av og på utvida tips

Utvida tips gjev ei kort forklaring på funksjonen til eit ikon, eit tekstfelt eller ein menykommando når musepeikaren vert halde over elementet.

Slik slår du av og på utvida tips:

Lik kan du slå på utvida tips mellombels:

Støtt oss!