Tilgjenge i LibreOffice

Desse funksjonane for tilgjenge er ein del av LibreOffice:

note

Legg merkje til at støtte for tilgjenge brukar Java-teknologi for å kommunisera med hjelpeprogram for brukarar med funksjonshindringar. Dette betyr at oppstarten av programmet kan ta nokre få sekund ekstra fordi JRE (Java Runtime Environment) først må aktiverast.


LibreOffice → Vis

LibreOffice → Programfargar

LibreOffice → Tilgjenge

Støtt oss!