Dei første stega

Bruka eksempel og malar til å forenkla arbeidet

I LibreOffice finst det mange eksempeldokument og malar som kan brukast direkte. Du får tilgang til desse ved å velja Filer → Ny → Malar eller ved å trykkja Skift+ + N.

Når du opnar ein av malane vert det laga eit nytt dokument basert på denne malen.

Trykk Få fleire malar på nett-lenkja i dialogvindauget for å velja og lasta ned fleire malar.

Du kan også bruka dei ulike vegvisarane (i hovudmenyen under Fil → Vegvisar) for å laga dine eigne malar som kan brukast som grunnlag for malar brukte i andre dokument.

Støtt oss!