Søkjelinje

Verktøylinja Søk kan brukast til å raskt søkja i innhaldet i LibreOffice-dokument.

tip

Bruk snarvegen + F for å raskt opna linja Søk.


Finn tekst

Skriv inn teksten det skal søkjast etter, og trykk Enter for å utføra søket.

Finn førre

Flytter markøren og vel det førre samsvaret med søkjeteksten.

Ikon Finn førre

Ikonet for «Finn førre»

Finn neste

Flytter markøren og vel neste samsvar med søkjeteksten.

Ikon Finn neste

Ikonet «Finn neste»

Finn alle

Uthevar alle treff i dokumentet.

Skil mellom små/store bokstavar

Vel dette alternativet for å utføra søk som skil mellom store og små bokstavar.

Finn og byt ut

Opnar dialogvindauget Søk og byt ut, som gjev fleire alternativ for å søkja i dokumentet.

Ikon Søk og byt ut

Ikonet «Finn og byt ut»

Støtt oss!