Sidenummer

Du kan opna dialogvindauget for sidetal i Rapportbyggjaren ved å velja Set inn → Sidetal.

Tipsikon

Trykk Shift + F1 og peik med datamusa på ein skriveboks for å sjå hjelpeteksten for boksen.


Datafeltet for sidenummer vert sett inn når du klikkar OK. Viss det ikkje finst område for topptekst eller botntekst, vert det oppretta.

Du kan klikka datafeltet for å dra og sleppa til ei anna plassering inne i det same området, eller redigera eigenskapane i vindauget «Eigenskapar».

Støtt oss!