Set opp brukarautentisering

Nokre databasar krev brukarnamn og passord.

Brukarnamn

Skriv inn brukarnamnet for å få tilgang til databasen.

Krev passord

Vel denne for at ein brukar skal verta spurd om eit passord for å få tilgang til databasen.

Test tilkoplinga

Kontroller om det oppsette sambandet kan brukast for å få tilgang til databasen.

Lagra og gå vidare

Databasevegvisar

Støtt oss!