ODBC-tilkopling

Angjev innstillingane for ODBC-databasar.

For å kunna redigera eller leggja til postar til ein databasetabell i LibreOffice, må tabellen ha eit eintydig indekseringsfelt.

Prøv å bruka JDBC-drivar på Solaris- og Linux-plattformer i staden for ein ODBC-drivar. Sjå http://www.unixodbc.org om korleis setja opp ODBC på Solaris eller Linux.

Når du koplar til ein Microsoft Access-database i Windows, bør du bruka ADO- eller Acess-databasegrensesnittet i staden for ODBC.

Merknadsikon

Drivarar til ODBC vert leverte og halde ved like av databaseleverandøren. LibreOffice støttar berre ODBC 3-standarden.


Namn på ODBC-databasen

Skriv inn stien til databasefila.

Bla gjennom

Trykk for å opna eit dialogvindauge der du kan velja ei ODBC-datakjelde.

Vel ei datakjelde

Vel ei datakjelde som du vil kopla til med hjelp av ODBC. Trykk deretter OK.

Autentisering

Databasevegvisar

Støtt oss!