Vel database

Lagar ein ny database, opnar ei databasefil eller koplar til ein eksisterande database.

Lag ein ny database

Trykk her for å laga ein ny database. Dette valet brukar HSQL-databasemotoren med standardinnstillingane. Neste vindauge er det siste i vegvisaren.

Ekstern nettstad om HSQL.

Opna ei eksisterande databasefil

Trykk her for å opna ei databasefil frå ei liste over tidlegare brukte filer eller frå eit dialogvindauge for å velja filer.

Nyleg brukte

Vel ei databasefil som skal opnast frå lista over nylig brukte filer. Trykk «Fullfør» for å opna fila og avslutta vegvisaren.

Opna

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja ei databasefil. Trykk «Opna» eller «OK» for å opna den valde fila og avslutta vegvisaren.

Kopla til ein eksisterande database

Trykk her for å oppretta eit databasedokument for ei eksisterande databasekopling.

Databasetype

Vel databasetypen for den eksisterande databasekoplinga.

note

Databasetypane Outlook, Evolution, KDE-adressebok og Seamonkey treng ikkje meir informasjon. For andre databasetypar inneheld vegvisaren fleire sider for å spesifisera den nødvendige informasjonen.


Den neste vegvisarsida er ei av desse sidene:

Lagra og hald fram

Bestemmer om du vil registrera databasen, opna databasen for redigering eller setja inn ein ny tabell.

Set opp tekstfilkopling

Set opp Microsoft Access- eller Microsoft Access 2007-kopling

Set opp LDAP-kopling

Set opp ADO-kopling

Set opp JDBC-kopling

Set opp Oracle-databasekopling

MariaDB- og MySQL-tilkopling

ODBC innstillingar

Set opp reknearktilkopling

Støtt oss!