Databasevegvisar

Databasevegvisaren lagar ei databasefilsom inneheld informasjon om ein database.

Kor mange steg databasevegvisaren vil vise, er avhengig av type operasjon og type database.

Vel database

Lagar ein ny database, opnar ei databasefil eller koplar til ein eksisterande database.

Lagra og hald fram

Bestemmer om du vil registrera databasen, opna databasen for redigering eller setja inn ein ny tabell.

Set opp tekstfilkopling

Set opp LDAP-kopling

Set opp dBASE-kopling

Set opp JDBC-kopling

Set opp Oracle-databasetilkopling

MariaDB- og MySQL-tilkopling

ODBC-innstillingar

Set opp reknearkkopling

Avbryt

Lukkar du eit dialogvindauge med Avbryt, vert ingen av endringane du har gjort i han lagra.

Tilbake

Vis vala du gjorde i dialogvindauget i det førre steget. Innstillingane på dette steget vert ikkje endra. Denne knappen kan berre brukast frå og med side to.

Neste

Trykk Neste. Då vil vegvisaren bruka gjeldande innstillingar og går vidare til neste steg. På det siste steget vert denne knappen endra til Lag.

Støtt oss!