Vegvisar for tilkoplingstype

Endra tilkoplingstypen for den gjeldande databasen.

For å bruka denne funksjonen …

I eit databasevindauge, vel Rediger → Database → Tilkoplingstype


Vegvisaren for tilkoplingstype har tre sider. Det er ikkje råd å overføra alle innstillingane frå éin databasetype til ein annan.

Du kan for eksempel bruka vegvisaren for å opna ei databasefil som er i eit format som til vanleg ikkje vert kjent igjen av ein installert database.

Databasetype

Vel kva databasetype du vil kopla til.

Avanserte eigenskapar

Angjev nokre innstillingar for ein database.

Tilleggsinnstillingar

Angje fleire innstillingar for ei datakjelde.

Støtt oss!