Avanserte eigenskapar

Angje avanserte eigenskapar for databasen.

For å bruka denne funksjonen …

I eit databasevindauge, vel Rediger → Database → Eigenskapar og klikk på fanaAvanserte eigenskapar


Genererte verdiar

Angjev innstillingane for automatiske oppretta verdiar for nye datapostar.

Spesielle innstillingar

Angjev måten du kan arbeida med data i ein database.

Støtt oss!