Relasjonar

Denne kommandoen opnar vindauget Relasjonsoppsett, som let deg bestemma samanhengar imellom ulike databasetabellar.

Her kan du lenkja saman tabellar frå databasen via felles datafelt. Trykk på Ny relasjon for å laga relasjonen, eller dra og slepp ved hjelp av datamusa.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verkt√ły ‚Üí Relasjonar i eit databasefilvindauge.


Merknadsikon

Denne funksjonen er berre tilgjengeleg viss du arbeider med ein relasjonsdatabase.


N√•r du vel Verkt√ły ‚Üí Relasjonar kjem det opp eit vindauge der alle eksisterande relasjonar mellom tabellane i den gjeldande databasen vert viste. Viss ingen relasjonar er angjeve, eller viss du vil relatera andre tabellar i databasen til kvarandre, klikk p√• ikonet Legg til tabellar. Dette vil opna vindauget Legg til tabellar der du kan velja kva for tabellar som skal brukast for √• laga ein relasjon.

Ikon for Legg til tabell

Set inn tabellar

Merknadsikon

Viss vindauget Relasjonsutforming er ope, kan ikkje dei valde tabellane forandrast, sj√łlv i Lag tabell-modus. Dette forsikrar at tabellar ikkje vert endra medan relasjonane vert oppretta.


Dei valde tabellane vert viste i toppområdet av relasjonsvisinga. Du kan lukke eit tabellvindauge via sprettoppmenyen eller med Delete-tasten.

Flytta tabellar og endra storleik på dei

Du kan endra storleiken p√• og sortera tabellar for √• f√• dei slik du vil ha dei. For √• flytta ein tabell, dreg du den √łvste kanten til √łnskt plassering. Du forst√łrrar eller forminskar storleiken tabellen vert vist i ved √• plassera musepeikaren p√• ein kant eller eit hj√łrne og dra i tabellen til han har √łnskt storleik.

Prim√¶rn√łkkel og framande n√łklar

Viss du vil definera ein relasjon mellom dei ulike tabellane, b√łr du skriva inn ein prim√¶rn√łkkel som identifiserer eit datafelt i den eksisterande tabellen. Du kan referera til prim√¶rn√łkkelen fr√• andre tabellar for √• f√• tilgang til data fr√• denne tabellen. Alle datafelt som refererer til denne prim√¶rn√łkkelen vert identifisert som ein framand n√łkkel.

Alle datafelta som refererer til ein prim√¶rn√łkkel, vert identifiserte i tabellvindauget av eit lite n√łkkelsymbol.

Sletta relasjonar

Alle eksisterande relasjonar vert viste i relasjonsvindauget med ei linje som bind saman det prim√¶re og framande n√łkkelfelt. Du kan leggja til ein relasjon ved √• bruka dra og slepp for √• droppe feltet fr√• ein tabell p√• feltet i den andre tabellen. Ein relasjon vert fjerna igjen ved √• merkja han og trykkja p√• Delete-tasten.

Alternativt kan du også klikka på ikonet Ny relasjon i toppområdet av relasjonsfeltet og angje relasjonen mellom to tabellar i dialogvindauget Relasjonar.

Ikon for ny relasjon

Ny relasjon

√Ötvaringsikon

Viss du brukar LibreOffice som grenseflate for ein relasjonsdatabase, vert ikkje opprettinga og slettinga av forhold lagra i eit mellomliggjande minne av LibreOffice, men vert sendt vidare direkte til databasen.


Ved å dobbeltklikka på ei samankoplingslinje kan du tildela bestemte eigenskapar til relasjonen. Dialogvindauget Relasjonar vert vist.

St√łtt oss!