Namn på datakjelde

Angje ei plassering for adressebokfila og eit namn som vert brukt for ho i datakjeldeutforskaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vegvisar for adressedatakjelde → Tittel på datakjelde


Stad

Oppgje kvar databasefila er lagra.

Bla gjennom

Oppgje kvar ved hjelp av eit dialogvindauge.

Gjer denne adresseboka tilgjengeleg for alle modulane i LibreOffice.

Registrer den nyoppretta databasefila i LibreOffice. Databasen vert nå lista ut i panelet for datakjelder ( + Shift + F4). Viss denne avkryssingsboksen ikkje er merkt, vil databasen vera tilgjengeleg berre ved å opna databasefila.

Namn på adresseboka

Specifies the data source name.

Støtt oss!