Vel tabell

Oppgje ein tabell frå adressebokkjelda i Mozilla eller Netscape 6.x som skal brukast som adressebok i LibreOffice.

For å bruka denne funksjonen …

Vegvisar for adressedatakjelde → Vel tabell


Alle tabellane frå den første brukarprofilen vert registrerte for denne datakjelda i LibreOffice. Du må velja ein tabell som skal brukast i LibreOffice-malar.

Listeboks

Oppgje tabellen som skal vera adressebok for LibreOffice-malane.

Tipsikon

Du kan gjera endringar i malane og dokumenta seinare ved å velja Rediger → Byt database.


Støtt oss!