Fleire innstillingar

Let deg skriva inn fleire innstillingar for andre eksterne datakjelder.

For å bruka denne funksjonen …

Vegvisar for adressedatakjelde → Fleire innstillingar.


Innstillingar

Opna eit dialogvindauge der du finn fleire innstillingar.

Støtt oss!