Fleire innstillingar

Let deg skriva inn fleire innstillingar for LDAP-adressedata og andre eksterne datakjelder.

For å bruka denne funksjonen …

Vegvisar for adressedatakjelde → Fleire innstillingar.


Innstillingar

Opna eit dialogvindauge der du finn fleire innstillingar.

Viss du valde LDAP-adressedata på den første sida, vert sida LDAP vist.

Støtt oss!