Etterfølgjande sider av dokumentkonverteringa

Spesifiserer kva for mappe det skal lastast frå og lagrast til for kvar maltype og kvar dokumenttype.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Dokumentkonvertering


Malar

Bestemmer om og i tilfelle korleis malar skal konverterast.

Tekstmalar

Legg merkje til at etiketten «Tekstmalar» kan endrast. Dette er avhengig av vala på tidlegare sider. For eksempel om du har vald Microsoft Word-dokument, står det «Word-malar».

Bestemmer at malane skal konverterast.

Ta med undermapper

Indikerer at det vert søkt etter passande filer også i undermappene i den valde mappa.

Importer frå

Spesifiserer mappa som inneheld kjeldefilene.

Lagra til

Spesifiserer mappa som målfilene skal lagrast i.

Opnar eit dialogvindauge for val av sti.

Dokument

Vel om og i tilfelle korleis dokumenter skal konverterast.

Tekstdokument

Legg merke til at etiketten «Tekstdokument» kan vera noko anna, avhengig av vala på tidlegare sider. For eksempel viss Microsoft Word-dokument er vald, står det «Word-dokument».

Merk dette feltet dersom dokumenta skal konverterast.

Ta med undermapper

Indikerer at det vert søkt etter passande filer også i undermappene i den valde mappa.

Importer frå

Spesifiserer mappa som inneheld kjeldefilene.

Lagra til

Spesifiserer mappa som målfilene skal lagrast i.

Opnar eit dialogvindauge for val av sti.

Her kan du gå tilbake til hovudsida for vegvisaren Dokumentkonvertering.

Støtt oss!