Vegvisar for gruppeelement: Lag alternativgruppe

Angje ein etikett for alternativgruppa.

For å bruka denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er den siste sida i vegvisaren.


Kva for forklaringstekst vil du bruka til alternativgruppa?

Skriv inn namnet du vil ha på valboksen. Namnet på gruppeboksen vert vist som ein etikett i skjemaet. Teksten du skriv inn her samsvarar med eigenskapen Etiketti grupperingsramma.

Støtt oss!