Vegvisar for gruppeelement: Databasefelt

Denne sida er berre synleg om dokumentet er lenkja opp mot ein database. Ho viser om referanseverdiar skal lagrast i databasen.

Angje kor referanseverdiane skal lagrast. Ein referanseverdi kan representere den noverande tilstanden til ein gruppeboks i ein database.

For å bruka denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 4 i vegvisaren. Ein database må vera kopla til.


Merknadsikon

Denne siden vert berre vist om dokumentet alt er lenkja opp mot ein database.


Vil du lagra verdien i eit databasefelt?

Ja, den skal lagrast i følgjande databasefelt:

Spesifiser at du vil lagra referanseverdiane i ein database. Verdiane vert skrivne i referansefeltet du har vald i listeboksen. Listeboksen viser alle feltnamna frå databasetabellen som skjemaet er lenkja til.

Listeboks

Nei, eg vil berre lagra verdien i skjemaet.

Bestem at du vil lagra referanseverdiane berre i skjemaet og ikkje i databasen.

Støtt oss!