Vegvisar for gruppeelement: Feltverdiar

Gjev ein referanseverdi til kvart valfelt.

Vel eit felt frå lista over valfelt og skriv inn den tilsvarande referanseverdien.

For å bruka denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 3 i vegvisaren.


Kva for verdi til du gje kvart alternativ?

Skriv inn eit tal eller namn som ein referanseverdi for det valde valfeltet.

Alternativfelt

Vel det valfeltetet du vil gje ein referanseverdi til.

Støtt oss!