Vegvisar for gruppeelement: Val av standardfelt

Her kan du velja om du vil bruka eitt av alternativfelta som standardfelt.

Standardinnstillingane vert tekne i bruk når du opnar skjemaet i brukarmodus. Du brukar desse innstillingane for å bestemma kontrolleigenskapen Standardstatus.

For å bruka denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 2 i vegvisaren.


Vil du ha eit alternativfelt valt som standard?

Vel dette viss du vil setja standardinnstillingar for valboksen.

Ja, dette:

Oppgi om du vil at valfeltet skal veljast som standard etter at skjemaet vert opna. Vel valfelt frå boksen.

Listeboks

Vel kva felt som skal vera standard når skjemaet vert opna.

Nei, ikkje vel eit standardfelt.

Her kan du velja å ikkje la noko valfelt vera valt som standard.

Støtt oss!